Hành Trình Sách

Hành Trình Sách

J.O.B – JOURNEY OF BOOKS – HÀNH TRÌNH SÁCH (Xem thể lệ mượn sách bên dưới) 1. SÁNG LẬP – 1.1.2017 Câu chuyện bắt đầu khi một trong những Co-Founder của Hanhtrinhsach.com đến học tập, làm việc và sinh sống tại Xứ Do Thái trong gần 1 tháng, và có cơ...